Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính sách Bảo mật của BK8.VC. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, và chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trang này sẽ giải thích chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập:

BK8.VC có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ người dùng:

 • Thông tin liên lạc: Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
 • Thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, mật khẩu, lịch sử giao dịch.
 • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin về thiết bị.
 • Thông tin về sở thích và ưu đãi: Lịch sử trò chơi, lựa chọn trò chơi, giao dịch.
 • Cookie và công nghệ theo dõi: Thông tin về việc truy cập và sử dụng trang web.

2. Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Xác thực tài khoản và giao dịch của bạn.
 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông báo về các dịch vụ, khuyến mãi hoặc thông tin liên quan.
 • Phân tích và nghiên cứu thị trường để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân:

BK8.VC áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
 • Giới hạn truy cập chỉ cho nhân viên cần thiết.
 • Đào tạo nhân viên về các nguyên tắc bảo mật thông tin.
 • Thường xuyên kiểm tra và cập nhật hệ thống bảo mật.

4. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi, xác nhận danh tính và đảm bảo tính bảo mật của tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và thông báo với bạn về các cập nhật, chương trình khuyến mãi và tin tức liên quan đến trang web.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi yêu cầu bởi luật pháp hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy và đã ký hợp đồng

6. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hợp pháp.

7. Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi có điều kiện và điều khoản riêng. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định và điều khoản được quy định trong Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi.

8. Sự Đồng ý

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hoạt động của chúng tôi.

9. Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và đảm bảo. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và sửa đổi trái phép.

Tuy nhiên, việc truyền thông tin trên Internet không hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam đoan tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

10. Điều Chỉnh Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi tuân thủ và tuân thảo các quy định và yêu cầu pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi xem xét và điều chỉnh chính sách bảo mật của mình để đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu pháp luật mới nhất.

11. Hiệu Lực của Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên trang web của chúng tôi và áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập từ thời điểm đó trở đi. Việc tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi sau khi chính sách bảo mật này được thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.