Trang Liên Hệ

Nhằm giúp cho người chơi có thể nhận được đầy đủ thông tin và sự hỗ trợ nhanh chóng từ BK8 VC, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ nhanh nhất với cổng liên hệ trực tuyến cho người chơi ngay tại đây.

Thông tin liên hệ chính thức:

Fanpage: https://www.facebook.com/bk8vc/.

Twitter: https://twitter.com/bk8vc.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bk8vc/.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBdOTa4T89x5EMQMrKHGVxQ.

Business site: https://sites.google.com/view/bk8vc/.

Chỉ dẫn địa chỉ trang đại diện nhà cái BK8:

BK8 VC: 112 Tôn Đản, phưởng 10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0862902978.

Email: trungbk8viet@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: @Gw6868 (telegram)